خبر فوری
طبیعت زیبا و بکر روستای سرچشمه گالیکش + تصاویر

طبیعت و میوه های تابستانه ارتفاعات روستای سرچشمه گالیکش، زیبایی خاصی به این روستا بخشیده است.

به گزارش نیلکوه، طبیعت و میوههای تابستانه ارتفاعات روستای سرچشمه گالیکش، زیبایی خاصی به این روستا بخشیده است.