چاپ
دسته: ورزشی
بازدید: 2156

sandnvafjh

مسابقات سنگ نوردی بانوان قهرمانی کشور برگزار شد.

1442426712997_Mehdi Ghasemi-41.jpg

1442426713075_Mehdi Ghasemi-42.jpg
1442426650675_Mehdi Ghasemi-21.jpg
1442426650847_Mehdi Ghasemi-22.jpg
1442426650925_Mehdi Ghasemi-23.jpg
1442426651019_Mehdi Ghasemi-24.jpg
1442426651112_Mehdi Ghasemi-25.jpg
1442426651253_Mehdi Ghasemi-26.jpg
1442426651377_Mehdi Ghasemi-27.jpg
1442426651455_Mehdi Ghasemi-28.jpg
1442426651533_Mehdi Ghasemi-29.jpg
1442426651627_Mehdi Ghasemi-30.jpg
1442426651721_Mehdi Ghasemi-31.jpg
1442426651814_Mehdi Ghasemi-32.jpg
1442426651908_Mehdi Ghasemi-33.jpg
1442426651986_Mehdi Ghasemi-34.jpg
1442426652064_Mehdi Ghasemi-35.jpg
1442426652142_Mehdi Ghasemi-36.jpg
1442426652235_Mehdi Ghasemi-37.jpg
1442426652376_Mehdi Ghasemi-38.jpg
1442426652454_Mehdi Ghasemi-39.jpg
1442426652532_Mehdi Ghasemi-40.jpg
1442426569056_Mehdi Ghasemi-12.jpg
1442426569150_Mehdi Ghasemi-13.jpg
1442426569243_Mehdi Ghasemi-14.jpg
1442426569321_Mehdi Ghasemi-15.jpg
1442426569415_Mehdi Ghasemi-16.jpg
1442426569508_Mehdi Ghasemi-17.jpg
1442426569602_Mehdi Ghasemi-18.jpg
1442426569680_Mehdi Ghasemi-19.jpg
1442426569774_Mehdi Ghasemi-20.jpg
1442426568884_Mehdi Ghasemi-10.jpg
1442426568978_Mehdi Ghasemi-11.jpg
1442426567855_Mehdi Ghasemi-3.jpg
1442426567917_Mehdi Ghasemi-4.jpg
1442426568011_Mehdi Ghasemi-5.jpg
1442426568104_Mehdi Ghasemi-6.jpg
1442426568182_Mehdi Ghasemi-7.jpg
1442426568260_Mehdi Ghasemi-8.jpg
1442426568791_Mehdi Ghasemi-9.jpg
1442426567231_Mehdi Ghasemi-1.jpg
1442426567324_Mehdi Ghasemi-2.jpg
انتهای پیام/