سه هزار جوجه در بین متقاضیان بسیجی شهرستان گالیکش توزیع شد.

به گزارش نیلکوه، در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی، ۳ هزار جوجه بومی محلی اعم از ۲۵۰۰ جوجه مرغ و ۵۰۰ جوجه اردک توسط حوزه‌های مقاومت شهرستان گالیکش در بین متقاضیان بسیجی این شهرستان توزیع شد.

آرشیو

روز : ماه : سال :