رویش گل های شقایق در ارتفاعات روستای کیارام شهرستان گالیکش، زیبایی خاصی به این روستا و ارتفاعات آن بخشیده است.

به گزارش نیلکوه، رویش گل های شقایق در ارتفاعات روستای کیارام شهرستان گالیکش، زیبایی خاصی به این روستا و ارتفاعات آن بخشیده است؛ شما را به دیدن این تصاویر زیبا دعوت می کنیم.

آرشیو

روز : ماه : سال :