معلمان گالیکشی همراه با سراسر کشور، با شعار "ما درخانه می مانیم و کرونا ویروس را شکست می دهیم و آموزش نیز تعطیل نمی شود " به صورت مجازی به آموزش دانش آموزان شهرستان مشغول هستند.

به گزارش نیلکوه مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان، مدیریت آموزش و پرورش و معلمان گالیکش همراه با سراسر کشور، با شعار " ما درخانه می مانیم و کرونا ویروس را شکست می دهیم و آموزش نیز تعطیل نمی شود" به صورت مجازی به آموزش دانش آموزان شهرستان مشغول هستند.

مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش شهرستان گالیکش با بیان اینکه در شهرستان گالیکش نیز آموزش تعطیل نیست و معلمان ما مانند معلمان سراسر کشور مشغول آموزش به دانش آموزان شهرستان با روش های گوناگون مشغول هستند، گزارشی از فعالیتهای حوزه های مختلف این مدیریت ارائه کرد:

در حوزه ستادی:

تمام معاونت ها و کارشناسان حوزه های مختلف در کنار مدیران مدارس و معلمان زحمت کش با تشکیل کانال ها و گروه ها با آنها در ارتباط بوده و تبادل اطلاعات دارند.

همچنین ثبت فرمهای کرونا در دو مرحله توسط مدیران مدارس با همکاری کارشناسی ارزیابی عملکرد و کارشناسی فناوری تکمیل شد.

در حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت:

با شروع شیوع بیماری کرونا اقدام به تهیه مواد ضدعفونی کرده و ساختمان اداری و تمام مدارس را با کمک مدیران مدارس گندزدایی و ضدعفونی کردند.

همچنین به میزان لازم مواد شوینده و ضدعفونی با همکاری اداره پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان، بین مدارس شهرستان توزیع نموده و همچنین بعد از تعطیلات و اتمام شیوع کرونا نیز مواد شوینده توزیع خواهد شد.

حوزه معاونت آموزشی:

با تشکیل کانال های مختلف از جمله: مدیران ابتدایی، مدیران متوسطه توسط کارشناسان آموزش، کانال های پایه اول دبستان تا دوازدهم توسط کارشناس گروه های آموزشی با تمام معلمان شهرستان در ارتباط هستند و با ارائه راهکار و برنامه های آموزشی به امر آموزش مشغول می باشند.

همچنین مدیران مدارس با تشکیل گروه و کانال با معلمان و دانش آموزان مدرسه خود ارتباط برقرار کرده و به صورت مجازی و با تهیه کلیپ های تدریس و ارتباط مجازی با دانش آموزان از طریق تلفن و موبایل به فعالیت های آموزشی مشغول هستند.

حوزه معاونت پرورشی و تربیت بدنی:

در این حوزه نیز تمام کارشناسان مربوطه( بهداشت و سلامت، مشاوره، تربیت بدنی و فرهنگی هنری، با شروع شیوع بیماری کرونا با کنترل شدید جهت ضدعفونی مدارس و توزیع اقلام بهداشتی و ضدعفونی و با تشکیل کانال ها و گروهها با تمام مربیان بهداشت، مراقبان سلامت، مدیران مدارس، اولیا و دانش آموزان ارتباط برقرار نموده و توصیه های بهداشتی و در خانه ماندن را به دانش آموزان ارائه می کنند.

در حوزه تربیت بدنی نیز با تشکیل کانال ها و ارتباط با دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان کار آموزش در درس تربیت بدنی ادامه دارد.

مهدی خسروی مدیر آموزش و پرورش با آرزوی موفقیت و سلامتی کامل از کلیه فرهنگیان و دانش آموزان عزیز خواست تا به همراه خانواده محترمشان در خانه بمانند تا از شیوع بیماری تا ریشه کن کردن نهایی جلوگیری نمایند.

آرشیو

روز : ماه : سال :