با اعتراض برخی از کاندیداهای رد صلاحیت و یا عدم احرازشده از سوی هیئت نظارت استان گلستان، با تائید برخی از کاندیداها، تعداد آن‌ها در حوزه انتخابیه شرق گلستان به 48 نفر رسید.

به گزارش " پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه " در فرصت اعلام اعتراض کاندیداهای رد صلاحیت یا عدم احرازشده از سوی هیئت نظارت استان گلستان و بررسی مجدد صلاحیت‌ها، تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه شرق گلستان (مینودشت، کلاله، #گالیکش و مراوه‌تپه) به 48 نفر رسید که به شرح ذیل است:


۱: ابوالقاسم گلندی
۲: اسمعیل پسرکلو
۳: امیر شهمرادی
۴: ایوب پرتوی
۵: بهمن نیازی
۶: جنید بیگدلی
۷: حبیب‌الله گرگانلی دوجی
۸: حسین اصلاحی
۹: حسین ترکمانی
۱۰: حسین‌خان احمدی
۱۱: حسینعلی خواجه
۱۲: رضا آریان پور
۱۳: رضا جامی
۱۴: زهرا رنگریز
۱۵: سید جلیل صفی الحسینی
۱۶: سید محمدرضا میردلیر
۱۷: سیده خدیجه موسوی خسروی
۱۸: عباسعلی قزلسوفلو
۱۹: عبدالجلیل عوض زاده
۲۰: عبدالجلیل کوسه غراوی
۲۱: عبدالسلام قاری
۲۲: عبدالکریم الهی
۲۳: عبدالطیف قلی زاده
۲۴: عبدالناصر شیخ
۲۵: عبدی باشقره
۲۶: عبدی بدراق نژاد
۲۷: عراز محمد اولیایی
۲۸: علی حسین کریمی
۲۹: علی فیاض
۳۰: علی پرنیا
۳۱: علیرضا سلیمانگلی
۳۲: غلام محمد پقه
۳۳: فاطمه عاشوری
۳۴: قربان محمد کن سال
۳۵: کمال سلمانی
۳۶: مجتبی قهرمانی تبار
۳۷: محمد سرای لو
۳۸: محمد کرامتلو
۳۹: محمدرضا صباغ
۴۰: محمد صدیق قاری
۴۱: محمدعلی حدادی
۴۲: محمود بشارتلو
۴۳: مهدی پارسیانی
۴۴: نرگس آسمانی
۴۵: نور محمد ایگدری
۴۶: نوشین شیخی
۴۷: هادی رحمدل
۴۸: یحیی شیخی

آرشیو

روز : ماه : سال :