علی قنبرپور یکی از جوانان گالیکشی است که تواسنته به یکی از موفق ترین جوانان این شهرستان در فضای مجازی تبدیل شود.

کارآفرین گالیکشی: مسئولین کارآفرینان را تنها نگذارند تا بتوانند با توسعه کسب و کار باعث اشتغالزایی شده و الگویی برای دیگران شوند

فرمانده سپاه گالیکش گفت: در قالب رزمایش کمک مؤمنانه در گالیکش، تاکنون درمجموع 8 هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان این شهرستان توزیع‌شده است.

میرعزیزی گفت: گرم بودن کانون خانواده و پر جاذبه بودن عامل استحکام و بالا بردن روحیه عمومی مردم و جامعه است

فرماندار گالیکش در نشست با مسئولین روابط عمومی ادارات و نهادهای این شهرتان و خبرنگاران شرق گلستان اظهارات خلاف واقع ی مطرح کرده که از استاندار گلستان انتظار است تا دستور تشکیل جلسه اثبات اظهارات خلاف واقع فرماندار گالیکش را صادر کند.

آرشیو

روز : ماه : سال :