در حالی که روزگاری نفت کشورمان زیر یوغ استعمار انگلیس بود هم اکنون ایران، بزرگ‌ترین تولیدکننده بنزین در منطقه و دومین تولیدکننده نفت و گاز در اوپک است.

آرشیو

روز : ماه : سال :