مدیر جهادکشاورزی شهرستان مینودشت گفت: در راستای تحقق شعار سال واحد‌های تولیدی راکد در مینودشت فعال می‌شود.

به گزارش نیلکوه، حبیب اله زارع مدیر جهادکشاورزی شهرستان مینودشت یکی از برنامه‌های جهادکشاورزی برای تحقق شعار سال ۹۹ را فعال کردن واحد‌های تولیدی راکد دانست و افزود: سال گذشته برای فعال سازی واحد‌های راکد و تعطیل شهرستان جلسات موثری با اعضای ستاد تسهیل رفع موانع تولید به ویژه با دادستان تشکیل شد.

او افزود: این جلسات تاثیر به سزایی در رونق تولید و اشتغال شهرستان داشت و موجب فعالیت مجدد ۲ واحد تولیدی در شهرستان شد.

زارع با اشاره به توسعه کشت‌های گلخانه‌ای گفت: با سرمایه گذاری انجام شده در سال گذشته و با مشارکت بخش خصوصی و دولتی و کمک تسهیلاتی کم بهره یک واحد گلخانه‌های هیدرو پونیک شهرستان به بهره برداری رسید.

او ادامه داد: در حال حاضر ۳ واحد گلخانه‌ای در حال ساخت است و پیش بینی می‌شود در سال جاری حدود ۲ هکتار به مجموع سطوح گلخانه‌ای شهرستان اضافه شود.

زارع گفت: احداث شهرک گیاهان دارویی و ایجاد یک بخش از زنجیره تولید ابریشم شهرستان با احداث توتستان و تولید نهال توت از برنامه‌های مدیریت جهادکشاورزی در مینودشت است.

آرشیو

روز : ماه : سال :